Verzenden en retourneren

Levertermijn

De meeste producten worden gepersonaliseerd en met de hand gemaakt. Indien het materiaal voorradig is, wordt de bestelling binnen de 5 werkdagen verzonden. Wanneer het benodigde materiaal niet voorradig is, en de levertermijn langer duurt dan normaal, wordt de Koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Dit geeft de Koper het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledige bedrag teruggestort op zijn rekening.

Wij verzenden onze pakjes als brievenbuspakket of als pakket met Bpost voor België en PostNL voor Nederland.

 

Prijs

Verzendkosten voor België:

  • brievenbuspost (zonder track and trace) : €4.30
  • Pakket met track and trace: €6.95 (Bpost)

Verzendkosten voor Nederland: 

  • Brievenbuspakket met track and trace: €4.50
  • Pakket met track and trace: €7 (PostNL)

Doordat Tuttelien gelegen is op de grens met Belgïe en Nederland, is er de mogelijkheid om vanuit beide landen te verzenden waardoor brievenbuspakketten voor beide landen mogelijk is. 

In geval van een fout in het leveringsadres, waarbij het pakket automatisch wordt geretourneerd aan Tuttelien, wordt er nagegaan bij wie de fout ligt. Ligt de fout bij de Koper, wordt het pakket opnieuw opgestuurd op de kosten van de Koper, ongeacht de verzendwaarde. Wanneer de fout bij Tuttelien ligt, wordt het pakket opnieuw verzonden op kosten van Tuttelien. 

 

Verantwoordelijkheid

Een pakket dat verloren gaat is niet onze verantwoordelijkheid. Wel zullen wij contact opnemen met de verantwoordelijke koerierdienst en dit voor jou uitzoeken. Wij doen altijd ons best om ervoor te zorgen dat je pakketje op tijd bij jou geraakt.

 

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tuttelien

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper Tuttelien via een ondubbelzinnige verklaring (via info@tuttelien.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tuttelien heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tuttelien, Zandstraat 18, 9060 Zelzate.  De Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Koper. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tuttelien zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Bij verkoopovereenkomsten kan Tuttelien wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  •  de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tuttelien geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; hieronder vallen ALLE gepersonaliseerde artikelen. 
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
  •  de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.